Kurzy

Spolek Javorka, pro vás připravil tyto kurzy:

 • Akvarelu

Pro rodiče s dětmi:

 • Malujeme spolu
 • Cvičení s kojenci
 • Housenky
 • Puntíci
 • Kůzlata

Pro více informací o kurzech nás prosím kontaktujte:

Osobně:

Javorka

Javorová 3108, 434 01 Most

Telefonicky:

+420 731 896 228

E-mailem:

javorkamostseznam.cz

Akvarel

Seznámíte se s pomůckami potřebnými pro malbu akvarelem. Naučíte se základní techniky akvarelové malby. Vysvětlíme si, jak správně namíchat barvu a jak při procesu malby postupovat. Malovat budeme různá témata.

Malujeme spolu 

První seznámení s výtvarným uměním hravou formou pro děti od 1 roku do 3 let. 

Budeme malovat prsty i štětcem, lepit i stříhat. 

Podpoříme tak rozvoj jemné motoriky, procvičíme s dětmi barvy a hlavně si užijeme proces tvoření.

Cvičení s kojenci

Cvičení je určeno pro již lezoucí děti od 6 měsíců s rodiči. 

Tento kroužek je zaměřen nejenom na rozvoj hrubé a jemné motoriky, ale i rytmického vnímání, sociálních dovedností, paměti, logického myšlení.

Cvičíme cviky, které přirozeně napomáhají ke správnému psychomotorickému vývoji. 

Housenky

Pohybový kurz určený již chodícím dětem od 1 do 2 let s rodiči. 

Dětem v tomto věku se otevírají nové možnosti, jak prozkoumávat svět. Nové dovednosti jako je lezení, batolení a první krůčky přinášejí dětem možnost rozhodnout se, co je zajímá. 

Cílem v těchto hodinách je rozvíjet děti v oblasti jemné a hrubé motoriky, paměti, sociálních dovedností a slovní zásoby.

Kurz je doprovázen říkankami, básničkami a písněmi. 

Puntíci 

Pohybový kurz je určený pro děti od 2 let do 3 let s rodiči. 

Kroužek je zaměřen na rozvoj hrubé a jemné motoriky, rytmického vnímání, logického myšlení, paměti a rozvíjení slovní zásoby. 

Cvičení je doprovázeno říkankami, básničkami a písněmi. Pomocí her děti procvičují své pohybové dovednosti, koordinaci pohybů a rovnováhu. 


Kůzlata

Kurz je zaměřen na všeobecný rozvoj dětí od 2,5 let. 

Zaměříme se na rozpoznávání barev a tvarů, budeme se učit třídit ovoce a zeleninu nebo si ukážeme, co najdeme v každém ročním období. 

Kroužek je zaměřen na rozvoj logického myšlení, paměti, pohybové dovednosti. 

Kurz je doprovázen říkankami, básničkami a písněmi.

Ceník:

Malujeme spolu

Lekce trvá 30 minut. 

400 Kč

Cvičení s kojenci

Lekce trvá 30 minut.

400 Kč

Housenky

Lekce trvá 30 minut.

400 Kč

Puntíci

Lekce trvá 30 minut,

400 Kč

Kůzlata

Lekce trvá 30 minut.

400 Kč


 Kurzy jsou měsíční. Jestli máte zájem na ně chodit, tak se musíte přihlásit na celý měsíc. Jednodenní docházka nelze.

 1. V ceně kurzu je zahrnut vstup do herny na daný den.
 2. Kurzovné se platí předem na číslo účtu.
 3. U skupinových kurzů bohužel není možné jakékoliv absence nahrazovat a lekce odhlašovat.
 4. Kurzovné za nevyužité lekce nelze vracet.
 5. Neodchozené lekce nelze převádět do dalšího měsíce.

Harmonogram kurzů:

Pondělí:

9:00 - 9:30 Cvičení s kojenci 

9:30 - 10:00 Housenky  

10:30 - 11:00 Malujeme spolu   

Úterý:

15:00 - 15:30 Puntíci

15:30 - 16:00 Kůzlata

Online rezervace kurzů

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem spolu s dalšími pokyny.